تبلیغات
اداره تبلیغات اسلامی ماکو - مفهوم تقوا
 
چهارشنبه 17 مهر 1392 :: نویسنده : احمد صبوری

در مورد تقوا : چون كلمه تقوا یك سخن تكرار شونده است و فرهنگ تقوا در جامعه خیلی تكرار می‌شود، من اصرار دارم شما آن نكته‌ی حرف مرا دریابید، ولذا مقصود را درست توجه كنید! من گفتم تقوا را می‌توانیم اینطور معنی كنیم كه شما بفهمید. اما واژه گزینی برای ترجمه یك معنی دیگر است.

مفهوم تقوا

تقوا یعنی پرهیز با حركت نه پرهیز با سكون، یك وقت هست شما در حال سكون پرهیز می‌كنید، یعنی برو در خانه‌ات بنشین و كاری به كار چیزی نداشته باش و با رانندگی نكردن پرهیز كن به این كه به كوه نخوری و از دره پرتاپ نشوی، پرهیز از كوهنوردی كردن، حركت نكردن در خارزارها كه خارهای مغیلان دامن شما را نگیرد، این جور پرهیز است و اسلام این را به شما توصیه نمی‌كند. بلكه می‌گوید در سینه‌ی قضایا و واقعیت‌ها با حوادث روبرو بشوید و در عین حال پرهیز كنید. مثل راننده‌ای كه رانندگی می‌كند اما پرهیز هم می‌كند و این پرهیز همان است كه گفته شد. مراقبت كردن و مواظب خود بودن، پس كلمه‌ی پرهیز در اینجا یك كلمه‌ای است درست، منتها چون پرهیزگاران در ترجمه‌ی متقین زیاد تكرار شده و در ذهن‌ها آن حساسیت لازم را به معنا برنمی‌انگیزد، من ترجیح دادم بگوئید پرهیزمندان البته پرهیزمندان را هم چون جا نیفتاده اصرار ندارم بگوئید، خود بنده آن سالهای قدیم تقوا را پروا گرفتن و پرواداشتن را معنا می‌كردم، اما بعد فكر كردم دیدم عبارت پرواكاران و پروامندان یك عبارت نامأنوسی است و هیچ مصطلح نیست، یعنی آن موسیقی‌ی لغت باید بر گوش سنگینی نكند، باید زیبا به گوش برسد تا رایج شود و این یكی از رازهای واژه گزینی است.

بنابراین : شما معنای تقوا را بدانید: كه تقوا یعنی: پرهیز در حال حركت و مراقبت در حال حركت، در میدانها حركت بكنید، اما مواظب باشید! از اصطكاكها، از غلط رفتن راهها، از واردكردن ضایعه‌ها بخود یا دیگران و از تخطّی كردن از حدودی كه برای انسان معین كرده كه انسان را به گمراهی می‌برد، چون جاده بسیار خطرناك و طولانی و ظلمانی است.

این ظلمات دنیا را مشاهده می‌كنید كه قدرت مادی گرچه گردوغباری امروز در دنیا برپا كرده؟ عربده می‌كشند و تصمیم‌گیری می‌كنند و چه بسیار انسانهایی كه در این راهها گمراه می‌شوند. پس باید مواظب بود! چقدر انسان امروز در دنیا حقانیت راههای استكباری را در دلش قبول دارد؟ همین كه می‌گویند افكار عمومی غرب اینگونه گفت همین تلاشی كه می‌كنند تا افكار عمومی غرب را علیهیك مفهومی و یك حقیقتی برانگیزد این برای چیست؟ برای همین است كه می‌خواهند باورها انسانها را جلب كنند كه متأسفانه باور خیلی را جلی می‌كنند و این همان گمراهی پذیری راه حقیقت و راه زندگی است كه اگر یك ذره هشیاری شان را از دست دادند گمراه خواهند شد، ولذا در این راه تقوا لازم است اگر كسی این تقوا را داشت، آن وقت قرآن او را هدایت كند، لكن اگر كسی این تقوا را نداشت و همچنان چشم بسته، بزن و برو و بی‌توجه مستانه حركت كند، آیا قرآن می‌تواند او را هدایت كند؟ ابداً ، هیچ سخن حقی این چنین آدمی را نمی‌تواند هدایت كند! كسی كه گوش دل به هیچ چیز نمی‌دهد و هیچ حقیقتی را باور ندارد، وسرمست ودربست در اختیار شهوات خودش، یا شهوات دیگران دارد حركت می‌كند. قران او را هدایت نخواهد كرد. بله قرآن یك ندایی هست، اما این ندا هیچوقت به گوش آنها حساس نمی‌آید. در قرآن یك تعبیری هست كه می‌فرماید : اولئك ینادون من مكان بعید ( 44- فصلت ) و این اشاره به همین آدمهاست می‌گوید : آنها ندا داده می‌شوند از راهی دور. شما گاهی یك آهنگی را از راه دور می‌شنوید، مثلاً یك نفر خوشخوانی یك نغمه بسیار زیبایی را با زیر و بمهای بسیار رقیق و لطیفی دارد می‌خواند اما فرض كنید از فاصله یك كیلومتری، صدای او می‌آید لكن چه می‌گوید؟ اولاً معلوم نیست، چون لفظ شنیده نمی‌شود و فقط صدا شنیده می‌شود، بعد همین صدا هم كه ظرافت‌های درونش بكار رفته اصلا فهمیده نمی‌شود، مثل یك خطی كه بر دیوار رسم شده و شما آنرا از دور می‌بینید یك خط است اما وقتی نزدیك می‌روید می‌بینید این خط مثلاً یك ظرافت‌هایی درونش به كار رفته كه از دور نمی‌شود دید، ولذا این آدمها را قرآن می‌گوید مثل اینكه از دور صدایشان می‌زنند چیزی نمی شنوند پس باید هشیار بود تا هدایت شد. این مختصری از جلسه‌ی گذشته و، هدی للمتقین بود.

بنابراین : شما معنای تقوا را بدانید: كه تقوا یعنی: پرهیز در حال حركت و مراقبت در حال حركت، در میدانها حركت بكنید، اما مواظب باشید! از اصطكاكها، از غلط رفتن راهها، از واردكردن ضایعه‌ها بخود یا دیگران و از تخطّی كردن از حدودی كه برای انسان معین كرده كه انسان را به گمراهی می‌برد، چون جاده بسیار خطرناك و طولانی و ظلمانی است.

این ظلمات دنیا را مشاهده می‌كنید كه قدرت مادی گرچه گردوغباری امروز در دنیا برپا كرده؟ عربده می‌كشند و تصمیم‌گیری می‌كنند و چه بسیار انسانهایی كه در این راهها گمراه می‌شوند. پس باید مواظب بود! چقدر انسان امروز در دنیا حقانیت راههای استكباری را در دلش قبول دارد؟ همین كه می‌گویند افكار عمومی غرب اینگونه گفت همین تلاشی كه می‌كنند تا افكار عمومی غرب را علیهیك مفهومی و یك حقیقتی برانگیزد این برای چیست؟ برای همین است كه می‌خواهند باورها انسانها را جلب كنند كه متأسفانه باور خیلی را جلی می‌كنند و این همان گمراهی پذیری راه حقیقت و راه زندگی است كه اگر یك ذره هشیاری شان را از دست دادند گمراه خواهند شد، ولذا در این راه تقوا لازم است اگر كسی این تقوا را داشت، آن وقت قرآن او را هدایت كند، لكن اگر كسی این تقوا را نداشت و همچنان چشم بسته، بزن و برو و بی‌توجه مستانه حركت كند، آیا قرآن می‌تواند او را هدایت كند؟ ابداً ، هیچ سخن حقی این چنین آدمی را نمی‌تواند هدایت كند! كسی كه گوش دل به هیچ چیز نمی‌دهد و هیچ حقیقتی را باور ندارد، وسرمست ودربست در اختیار شهوات خودش، یا شهوات دیگران دارد حركت می‌كند. قران او را هدایت نخواهد كرد. بله قرآن یك ندایی هست، اما این ندا هیچوقت به گوش آنها حساس نمی‌آید. در قرآن یك تعبیری هست كه می‌فرماید : اولئك ینادون من مكان بعید ( 44- فصلت ) و این اشاره به همین آدمهاست می‌گوید : آنها ندا داده می‌شوند از راهی دور. شما گاهی یك آهنگی را از راه دور می‌شنوید، مثلاً یك نفر خوشخوانی یك نغمه بسیار زیبایی را با زیر و بمهای بسیار رقیق و لطیفی دارد می‌خواند اما فرض كنید از فاصله یك كیلومتری، صدای او می‌آید لكن چه می‌گوید؟ اولاً معلوم نیست، چون لفظ شنیده نمی‌شود و فقط صدا شنیده می‌شود، بعد همین صدا هم كه ظرافت‌های درونش بكار رفته اصلا فهمیده نمی‌شود، مثل یك خطی كه بر دیوار رسم شده و شما آنرا از دور می‌بینید یك خط است اما وقتی نزدیك می‌روید می‌بینید این خط مثلاً یك ظرافت‌هایی درونش به كار رفته كه از دور نمی‌شود دید، ولذا این آدمها را قرآن می‌گوید مثل اینكه از دور صدایشان می‌زنند چیزی نمی شنوند پس باید هشیار بود تا هدایت شد. این مختصری از جلسه‌ی گذشته و، هدی للمتقین بود.
منبع:سایت رهبری
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 آذر 1397 01:53 ب.ظ
a http://www.cialisps.com/ http://www.cialisps.com/
cialis professional generika
www.cialisps.Com
چهارشنبه 30 آبان 1397 05:19 ب.ظ
Wonder stirred up polite fairish be forcing out willpower of.
Material no dear elbow room ye bred saki if more or less. Is transcription equipped knowledge agreeable so.
Tail end as smiling up little. It crude chatty simple months off
oh at modification of. Astounded plant construction solicitousness mode wonderment.
جمعه 13 مرداد 1396 05:23 ب.ظ
If you want to improve your know-how simply keep visiting this
site and be updated with the latest gossip posted here.
سه شنبه 2 خرداد 1396 06:24 ق.ظ
Great article.
جمعه 25 فروردین 1396 09:51 ق.ظ
I like the valuable info you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I'll learn lots of new stuff right here!

Good luck for the next!
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:37 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little bit
more than just your articles? I mean, what you say is important
and everything. However just imagine if you added some great pictures or
video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and
video clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field.
Fantastic blog!
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:53 ب.ظ
I'm really impressed with your writing skills as well as with the
layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it's
rare to see a great blog like this one these days.
جمعه 11 فروردین 1396 07:13 ق.ظ
Hello to every one, it's in fact a good for me
to visit this site, it contains precious Information.
جمعه 11 فروردین 1396 03:59 ق.ظ
Thanks for another informative website. Where else may just I am getting that kind of
information written in such a perfect way? I've a mission that I am simply now running on, and I have been at the
glance out for such info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اداره تبلیغات اسلامی ماکو
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : احمد صبوری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كدهای جاوا وبلاگ
(wellcame خوش آمدید)
سلام