تبلیغات
اداره تبلیغات اسلامی ماکو - آسیب شناسی نماز
 
سه شنبه 29 فروردین 1391 :: نویسنده : احمد صبوری
انسان درمسیر زندگی خویش لحظاتی شیرین و به یاد ماندنی را تجربه می كند كه شیرینی آن همیشه در كام و وجودش ماندگار است از بین تمام این لحظات، شیرین ترین لحظات یك مؤمن واقعی لحظاتی است كه با خدای بی نیاز به خلوت نشسته و به راز و نیاز و عبادت با حضرت حق می پردازد.


 لحظه نماز با شكوه ترین لحظه  ارتباط انسان سرا پا نیاز به وجود مطلق بی نیازاست . در حقیقت آن لحظه نورانی فرصتی است طلایی كه خداوند مهربان برما منت نهاده و از سر لطف و محبتی كه به بندگانش دارد آن را در اختیار ما قرار داده تا در آن فرصت زیبا بتوانیم قلب و جان خود را از عالم طبیعت و خاك جدا نموده و روحمان را به عالم بالا پروازداده و در سایه این پرواز ملكوتی به جان خود جلا و صفا بخشیم.

نماز یاد و ذكر خداست. نماز تسلی بخش و آرامش گر دلهای مضطرب و خسته و مایه صفای باطن است. دراین میان در جامعه اسلامی  افرادی را می بینیم بویژه جوانان و نوجوانان  كه كم كم از نماز فاصله  گرفته و به جرگه غافلان در می آیند لذا بر خود فرض میدانم نگاهی  گذرا بر ویژگی های جوانان سپس وارد مقوله غفلت آنان از نمازشوم:

دربررسی نظرات و دیدگاههای روانشناسی به تعاریف متفاوتی از دوره جوانی و نوجوانی برمی خوریم. مجموع یافته های تعاریف نشان می دهد كه نوجوانی و جوانی از دیدگاه روانشناسان دوره هایی است كه فرد در آنها دارای جنبه های افراطی و اغراق آمیز درسلوك رفتار، توفان وفشارجسمانی، بحرانی ترین دوران زندگی، مرحله دگرگونی ژرف شخصیتی، نابسامانی در ساختار فیزیولوژیكی، بحران خود شناسی، مشكل اجتمایی شدن، مساله جنسی، بیماریهای روانی و مانند آنهاست .

 اسلام نیز این دوره را (سكرالشباب)تعبیر می كند كه بیانگر درهم بودن اندیشه ها و عقاید زمان قدرت نیروی بدنی شور وتوان و....می باشد. بنابراین عوامل  متعددی در باورمندی جوانان نقش بازدارنده اقامه نماز دارد  كه ناشی از چند عامل عمده  است كه مختصرا  به  آنها اشاره می كنیم:

1-  نقش منفی محیط خانواده مثل رفاه زدگی وتجدد، عدم هماهنگی گفتار وكردار بزرگسالان وبی توجهی والدین

2-       نقش منفی محیط آموزشی

3-       نقش منفی محیط اجتماعی (تسامح وتساهل درجامعه،بد حجابی و.....)

4-       نقش منفی مربیان دینی و پرورشی

5-     نقش منفی گروه همسالان .بسیاری از غفلتها از مسائل مذهبی ناشی از مجالست با افراد غافل میباشد به طوری كه گفته اند :نقش گروه همسالان آنقدر جدی است كه گاهی می توان اندیشه ای را واژگون كند وحتی در این افراد واعتقادات آنها اثر می گزارد  كه درروایت(الشهر علی خلیه القرینه )و چه بسیارند افرادی كه بر اثر مباشرتهای گروه دوستان به بیراهه وفساد كشانده شده اند

6-       نقش منفی رسانه های تبلیغاتی احزاب سیاسی (توسط شبكه های ماهواره ای و اینترنت)توسعه دامنه تاثیرگزاری مطبوعات وسینما ومشكلات اقتصادی وبروز اختلاف میان احزاب وتشكلهای سیاسی می تواند ارزشهای دینی و بنیانهای اعتقادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده وآسیب پذیر سازد

7-       عدم آگاهی و بینش كافی از فرایض مذهبی ،بخصوص نماز

8-       سستی و تنبلی   

 

آسیب‌های ناشی از غفلت از نماز :

1- ابتلا به تنگی معیشت دردنیا : خداوند در سوره طه  آیه 124می فرماید (ومن اعرض عن ذكری فان له معیشه ضنكا)

هركس ازیاد من اعراض كند همانا در دنیا معیشتش تنگ می شود و همه میدانیم كه از بارزترین مصادیق ذكر در دین مبین اسلام (نماز) است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه در المیزان می گوید اگر خداوند فرمود كسیكه از ذكر من اعراض كند معیشتش تنگ میشود برای این است كه كسی كه خدا را فراموش كند وبااو قطع رابطه نماید دیگر چیزی غیراز دنیا نمی ماند كه به او دل ببندد وآن را یگانه خود قرار دهد درنتیجه همه كوششهای او منحصر در دنیا می شود و فقط به اصلاح زندگی دنیایش می پردازد و روزبروز آن را توسعه بیشتری داده و به تمتع ازآن سرگرم می شود واین معیشت او را آرام نمیكند چه كم باشد چه زیاد برای اینكه هرچه ازآن بدست آورد به آن قانع نگشته و به آن راضی نمیشود و دایما تشنگی اش به جایی منتهی شود.پس چنین كسی دایما در فقر وتنگی بسر می برد.

 2- حضور در محافل غیرارزشی

 3- گرفتار شدن در دام شهوات

 4- تبعیت از راه شیطانی در جامعه .                                  

5-  دست وپازدن در دریای شك وتردید

 6- قطع ارتباط با عالم دینی و یا فرد مذهبی .

از جمله مواردی كه دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال آن هستند قطع ارتباط جوانان با علمای دین است . مستر همفر جاسوس كهنه كار انگلیسی می نویسد، باید اساس هر گونه نماز جماعتی را با اشاعه اتهامات به ائمه جمعه و جماعات بر هم زد و ازاستقبال مردم از آن كاست مخصوصا لازم است دلایلی بر فسق وفجور امام جماعت ارائه داد تا هر گونه رابطه ای بین امام وماموم با سوئ ظن و دشمنی با او از میان برد .

آسیبهای فراوان دیگری نیز برسر راه غفلت كنندگان از نماز وجود دارد كه به علت محدودیت و رعایت اختصارازآنها صرف نظر می كنیم وبه نتیجه گیری وپیشنهاد این مختصر می پردازیم .

امروزه بیش از هر زمان دیگر  نیازمند تفكر واندیشه در باره اتخاذ مناسب ترین وموثرترین وروشهای پرورش وتقویت احساس مذهبی ورفتارهای خداجویانه در میان شكوفه های حیات وسرمایه های راستین جامعه فردای كشور اسلامییمان هستیم تا آنها را از گزند طوفانهای سهمگین بی اعتقادی وبی بندوباری حفظ كرده واز آسیبهای غفلت از معنویات به ویژه نماز مصون داریم .

اهمیت تقویت احساس مذهبی برای نسل ما در عصر حاضر به چند دلیل است :

1-    گسترش خطر اعتیاد به همه صورتهایش در جهان

2-    گسترش آلودگی در جهان امروز

3-    تبلیغات زهرآگین خصم در عصر جهانی بویژه در سركوبی اسلام

4-    سوء استفاده از مذهب پذیری مردم و القائات  وارونه هر اسم مذهبی

5-    وجود دو راهی و شك و تردیدهای ناشی از ایسم‌های  موجود درجهان

6- وجود تمایل به بی قیدی ها واحساس رهایی از همه آنچه تحت عنوان قیدی است وبه همین ترتیب نیاز به تعدیل خود پرستی‌ها و خودمداری‌های بشر امروز وایجاد قید وكنترل برای سرای نفس انسان، بحث خود را در كلامی از استاد قرائتی خلاصه میكنم ، ایشان می فرماید :حقیقت آن است كه در كارمعرفی نماز كوتاهی های زیادی شده است ونتیجه انكه نماز هنوز جایگاه شایسته خود را حتی در نظام اسلامی بدست نیاورده است . این مسئولیت سنگین بر دوش دانشوران وآشنایان به معارف اسلامی است كه نماز را به همه وبخصوص به نسل جوان بهتر وگویا تر بشناساند. ازكودك دبستانی تا پژوهشگر دوره های عالی، هریك به فراخور ذهن ومعرفت خود می تواند درراه شناختن نماز ورازهای آن قدم هایی بردارند و با  ناشناخته هایی آشنا شوند، حتی عرفای بزرگ نیز برای ساكنان وادی معرفت،اسرار الصلاه نوشته وآموخته اند.

پیشنهادات و راهكارهای عملی:

1-       آموزش مربیان در رابطه با نحوه برخورد با دانش آموزان و جذب آنها به نماز

2-       برگزاری كلاسهای آموزش خانواده با موضوع نماز و چگونگی جذب جوانان به نماز

3-     جوان در برابر تحمیل تجربه بزرگسالان به او حساس و موضع گیراست،بنابراین آنان باید بجای تكرار واگویی تجربه های خود خواستار دریافت یافته هایی از تجربه های جوان وبحث وگفتگو پیرامون آن باشند

4-       تالیف و معرفی كتب سودمند كه مورد علاقه جوانان نیز باشد

5-       بررسی وشناخت عوامل جاذبه و دافعه وبكار گیری آنها

6-       پرهیز از سختگیری های بیجا وغیر منطقی

7-       برقراری ارتباط صمیمی بین دونهاد خانه و مدرسه وهماهنگ نمودن روش تربیتی در این دو كانون

8-       گوش دادن به سوالات دانش آموزان وپاسخ به شبهاتهای القا شده با حضور صاحب نظران در مدرسه یا روحانیون

9-       هماهنگ كردن گفتار وكردار درخانه ومدرسه توسط اولیا ومربیان

10-   گنجاندن آثار واسرار نماز در كتب درسی

11-   پرهیز ازهرگونه برخورد قهرآمیز واجباری یا تحكمی با جوان برای اقامه نماز

12-   تنوع بخشیدن به برنامه های تبلیغاتی درمورد نماز جهت جذب سلیقه های مختلف

13-   تبلیغ نماز به شیوه و روشهای نوین

14-   توجه به معنویت در تمام اجزای نماز

15-  بهره گیری ازروشهای علمی خصوصا ازطریق تكریم وتشویق نوجوانان و جوانان

16-   انطباق علم وعمل ورفتار وكردار مسئولین ومبلغین دینی

17-   توجه به مبانی علمی نماز در كتب نماز

18-   استفاده از فیلم ، تمثیل وادبیات، جهت تشویق دانش آموزان به نماز

19-   استفاده از هنر برای ترسیم زیبایی دین.                                                   

 

منابع :

1- تفسیرالمیزان علامه طباطبایی                                                                               

2- قرآن كریم

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 12 فروردین 1396 11:35 ق.ظ
Hi, i believe that i noticed you visited my website so i came to return the prefer?.I am
trying to in finding things to improve my web site!I assume
its good enough to use some of your concepts!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اداره تبلیغات اسلامی ماکو
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : احمد صبوری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كدهای جاوا وبلاگ
(wellcame خوش آمدید)
سلام